Currently viewing the category: "Nederland"

Mag ik onmiddellijke resultaten verwachten van een clearing? Elke duidel ijke verandering in omstandigheden na een clearing is afhankelijk van de staat van de persoon of omgeving voorafgaand aan de clearing. Het is waarschijnlijker dat een ‘clearing’ van de omgeving sneller vrij voor de hand liggende resultaten zal opleveren dan een clearing op de persoon […]

Continue Reading

Verander eerst de relatie met jezelf   Als we de balans en harmonie proberen te herstellen in ons leven kijken we doorgaans eerst naar een plaats buiten onszelf . We werken harder, slimmer en zijn in het algemeen druk met pogingen de situatie om ons heen te verbeteren of te manipuleren. Al dit “doen” kost […]

Continue Reading
The moment you become aware is the moment of choice.
— Eric Dowsett