Mag ik onmiddellijke resultaten verwachten van een clearing?

Elke duidel

ijke verandering in omstandigheden na een clearing is afhankelijk van de staat van de persoon of omgeving voorafgaand aan de clearing. Het is waarschijnlijker dat een ‘clearing’ van de omgeving sneller vrij voor de hand liggende resultaten zal opleveren dan een clearing op de persoon zelf.

Mensen hebben de neiging om vast te houden aan patronen vanwege vroegere conditioneringen, en omdat ze weerstand bieden tegen verandering. Ook al kunnen zij vertellen dat ze klaar zijn voor verandering, wat ze eigenlijk bedoelen is dat ze moe zijn van de huidige patronen.
Wanneer mensen echt klaar zijn voor verandering, dan zullen ze veranderen.

Stel je voor, als iemand tekenen van lichamelijk ongemakken vertoond, dan is dat een conditie niet plotseling is ontstaan, het is mogelijk het resultaat van vele jaren (met uitzondering van trauma, ongevallen, enz.) van onbewuste conditioneringen die zich uiteindelijk manifesteert als een onbalans in het fysieke. Misschien dat sommige overtuigingen vanuit de kindertijd hebben geleid tot een sterke emotionele reactie op bepaalde prikkels.
Dit heeft geleid tot een unieke manier van omgaan met het trauma die goed kan hebben geleid tot een associatie, of verslaving, op een onbewust niveau, met een ‘ongezond’ patroon. Na verloop van tijd tekent dit patroon zich duidelijker af op het fysieke niveau, totdat op een dag, lichamelijke ongemakken of ziektes zich manifesteren.

Dus wat we op een gegeven moment zien, is het topje van een ijsberg, het resultaat van lange verbintenis met ‘ongezonde’ concepten. ‘Clearing’ laat veel van de stress los die in verband staat met de zichzelf in stand houdende staat. In welke mate dit duidelijke verandering voortbrengt, hangt af in hoeverre de ‘persoon in onbalans’ van zijn pad is afgedwaald. Verandering hangt ook af van de aard van de stoornis, zo kunnen energetische storingen vaak worden gecleared in een paar sessies. Fysieke verstoringen hangen af van de mate waarin de stoornis zich heeft voorgedaan op het fysieke niveau. Psychische stoornissen zijn afhankelijk van de oorzaak en kan verschillende sessies kosten voordat een resultaat zichtbaar wordt.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

The moment you become aware is the moment of choice.
— Eric Dowsett